Machine onderhoud

Het continue oplossen van machine storingen is geen goed (industrieel) onderhoud: Het verstoort het productieproces en de kosten van onderhoud zijn niet te overzien. Een storing treedt vaak op wanneer het machineonderhoud niet goed is uitgevoerd, waardoor de kosten van onderhoud tot onvoorziene uitgaven leidt.

Preventief onderhoud

preventief onderhoud Niemand wil uitval op machines en dit is ondermeer te ondervangen door preventief onderhoud. Door regelmatig onderhoud en inspecties kan uitval van machines worden voorkomen. De aanpak en frequentie verschilt per installatie en wordt tevens bepaald door factoren zoals de hoeveelheid draaiuren met de daarbij behorende slijtage en de (financiële) gevolgen van een eventuele uitval. Wij geven advies op basis van onze ervaring. Aan de hand van inspectie wordt advies uitgebracht voor het preventief vervangen van onderdelen met de daarbij behorende kosten.

Periodiek onderhoud

periodiek onderhoud Tijdens dit onderhoud vervangen wij onderdelen en voeren wij werkzaamheden uit die zijn vastgelegd tijdens de inspecties. Deze werkzaamheden kunnen wij zelfstandig, of onder leiding van uw technische dienst, uitvoeren.

Onderhoudscontracten

servicecontract Veel onderhoudswerkzaamheden voor onze klanten worden door ons uitgevoerd op contractbasis. Dit is met name interessant wanneer werkzaamheden frequent of op regelmatige basis voorkomen. Specifieke situaties vragen om specifieke oplossingen. Wanneer u wilt weten welke contractvorm het beste bij u past, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.